Aanmelden

1. U wilt lid worden? Als (potentieel) nieuw lid kunt u zich aanmelden bij de desbetreffende commissie:

2. Van deze commissieleden ontvangt u alle informatie over de mogelijkheden om vrijblijvend mee te trainen, rechten op sponsorkleding, de verschillende lidmaatschappen e.d. 

 

3. Bij de aanmelding zal het commissielid u verwijzen naar onderstaande formulieren, die u ook weer bij het commissielid kunt inleveren.

 

4. Commissieleden geven uw uiteindelijke lidmaatschap door aan de centrale ledenadministratie

 

Inschrijf- / machtigingsformulieren

Download
INSCHRIJFFORMULIER 2023-B.docx
Microsoft Word document 136.6 KB

Lidmaatschap opzeggen

Belangrijke data voor afmelding

 • Fietsers dienen het lidmaatschap op te zeggen vóór 1 december.
  (Het NTFU-lidmaatschap loopt van 01-01 t/m 31-12 en kan niet tussentijds beëindigd worden)
  Zeg je te laat op, dan is nog tot het einde van het volgende jaar de volledige NTFU-contributie verschuldigd.
 • Lopers dienen het lidmaatschap op te zeggen vóór 1 december 
  (Het KNAU-lidmaatschap loopt van 01-01 t/m 31-12 en kan niet tussentijds beëindigd worden)
  Zeg je te laat op, dan is nog tot het einde van het volgende jaar de volledige KNAU-contributie verschuldigd.
 • Als men het lidmaatschap per jaar betaalt dan is de incasso eind maart.

Procedure opzegging

1. Als lid kunt u zich afmelden bij de desbetreffende commissie;

2. De commissieleden nemen met u de procedure door zoals inlevering standaardpakket sponsorkleding e.d.

 

3. Commissieleden geven uw opzegging lidmaatschap door aan de centrale ledenadministratie

Lidmaatschap IJsclub

Wilt u het lidmaatschap van de ijsclub ook opzeggen? Dit kunt u voor 1 oktober kenbaar maken via ijsclub.hetzwartewater@hetnet.nl 

Adreswijzigingen

Bent u verhuisd?  Geef dit door aan de centrale ledenadministratie  ledenadministrateur@trainingsgroephetzwartewater.nl