Contributie

Hieronder een overzicht van de contributie van de verschillende disciplines. Om aan de trainingen/clubactiviteiten deel te kunnen nemen zijn lidmaatschappen vereist van de Trainingsgroep èn de IJsclub. De minimale periode voor alle lidmaatschappen is 12 maanden

Clubcontributie

Gezinskorting

Wanneer er meerdere personen uit een gezin lid zijn van Trainingsgroep Het Zwartewater en woonachting op hetzelfde woonadres, wordt vanaf het derde gezinslid korting verleend op de clubcontributie. Een derde gezinslid betaalt 75% en vanaf een vierde gezinslid 50%.

Let wel! De korting kan enkel worden verleend op de clubcontributie, dus niet op de KNSB-, KNAU- of NTFU-contributie.

Schaatsen

 •  t/m 15 jaar     
  • per jaar
   • 100%   € 71,00
   • 75%     € 53,25
   • 50%     € 35,50
  • per maand 
   • 100%  € 6,00
   • 75%     € 4,50
   • 50%     € 3,00
 • 16 jaar en ouder  
  • per jaar
   • 100%  € 108,00
   • 75%    €   81,00
   • 50%   €   54,00
  • per maand 
   • 100%  €  9,00
   • 75%    €  6,75
   • 50%    €  4,50

Naast de clubcontributie moet voor de schaatstraining op een gecontracteerde kunstijsbaan een baankaart worden aangeschaft Zie informatie over de baankaart
Let op: de KNSB-licentie om aan schaatswedstrijden deel te nemen betreft een persoonlijke licentie en moet zelf worden aangevraagd/beëindigd.

Lopen

 •  t/m 15 jaar  1)     
  • per jaar
   • 100%   € 71,00
   • 75%     € 53,25
   • 50%     € 35,50
  • per maand 
   • 100%  € 6,00
   • 75%     € 4,50
   • 50%     € 3,00
 • 16 jaar en ouder  
  • per jaar
   • 100%  € 110,50
   • 75%    €   82,88
   • 50%   €   55,25
  • per maand 
   • 100%  €  9,50
   • 75%    €  7,13
   • 50%    €  4,75

 

KNAU Contributie 2024:

 • Mini-pupillen(geboren na 2017):                    € 17,50 (incl. wedstrijdlicentie)
 • Pupillen (geboren tussen 2013 en 2017):    € 17,50 (+ evt. wedstrijdlicentie)
 • Junioren (geboren tussen 2005 en 2013):  € 18,50 (+ evt. wedstrijdlicentie
 • Senior/Master (geboren voor 2005):            € 20,00 (+ evt. wedstrijdlicentie)

KNAU-wedstrijdlicentie 2024:

 • Pupil (geboren tussen 2013 en 2017):           €    9,50
 • Junior (geboren tussen 2005 en 2013):         € 16,90
 • Senior/Master (geboren voor 2005):              € 27,00

1). De minimale periode voor een lidmaatschap jeugdlopers is 6 maanden.

Fietsen (16 jaar en ouder)

 • per jaar
  • 100%   €  22,50
  • 75%     €  16,88
  • 50%   €   11,25
 • per maand 
  • 100%  €  2,00
  • 75%    €  1,50
  • 50%    €  1,00

NTFU- contributie 2024:    

€ 40,00 (2e gezinslid betaalt € 36,00)

Combisporters

Combi-sporters - lopen en schaatsen (t/m 15 jaar)

 •  Contributie THZ:
  •  per jaar € 71,00
  • per maand € 6,00

 Combi-sporters (vanaf 16 jaar) - Contributie THZ

 •  Fietser en schaatser    
  • per jaar € 112,50
  • per maand € 9,50
 • Fietser en loper
  • per jaar € 115,00
  • per maand € 9,75
 • Loper en schaatser
  • per jaar € 170,00
  • per maand € 14,25
 • Loper, schaatser en fietser
  • per jaar € 170,00
  • per maand € 14,25

Combisporters betalen, afhankelijk van de gekozen sporten,  jaarlijks in januari ook de NTFU-contributie en/of de KNAU-contributie / -wedstrijdlicentie. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeeerd. 

Contributie IJsclub

 • Vanaf 18 jaar: € 7,50 per jaar
 • Tot 18 jaar:      € 5,00 per jaar
 • Gezinslidmaatschap (ouders + kinderen tot 18 jaar):  € 10,00 per jaar

(U kunt voor dit bedrag bij natuurijs schaatsen op de natuurijsbaan te Hasselt. De baan, het clubgebouw en de machines worden vanuit deze lidmaatschappen onderhouden)

Belangrijke informatie NTFU en KNAU

 • Het lidmaatschap van zowel de NTFU als de KNAU loopt van 01-01 t/m 31-12 en kan niet tussentijds beëindigd worden. 
 • De NTFU berekent tot 01-08 de volledige contributie. Word je op of na 01-08 lid, dan ga je een XL-lidmaatschap aan dat geldt t/m december van het volgende jaar.
 • de KNAU berekent tot 01-10 de volledige jaarcontributie. Word je op of na 01-10 lid, dan wordt 25% van de basiscontributie en evt. wedstrijdlicentie in rekening gebracht.
 • Uiterste opzegdatum is bij de NTFU en KNAU 30-11. Wordt niet tijdig opgezegd dan is nog tot het einde van het volgende jaar de volledige NTFU- en/of KNAU-contributie verschuldigd.