Contributie 2021

Om aan de trainingen deel te nemen zijn lidmaatschappen vereist van de Trainingsgroep & de IJsclub. 1)

 

Schaatsen     2)

           ۰        Contributie THZ t/m 15 jaar:                        71,00 per jaar / € 6,00 per maand

 ۰         Contributie THZ vanaf 16 jaar:                   € 108,00 per jaar / € 9,00 per maand

 Let op: KNSB-licentie moet zelf worden aangevraagd/beëindigd. 

 

Fietsen

 ۰         Contributie THZ:                                           € 22,50 per jaar / € 2,- per maand

۰          Contributie NTFU:                                        € 37,50 (een 2e gezinslid betaalt € 34,-) (jaarlijkse indexatie)

 
Lopen

 Contributie THZ:

 ۰         Contributie THZ t/m 15 jaar:  3)                   71,00 per jaar / € 6,00 per maand

 ۰         Contributie THZ vanaf 16 jaar:                  € 110,50 per jaar / € 9,50 per maand

 

Jaarlijkse incasso KNAU-lidmaatschap:

 ۰         Pupil/Junior (t/m 15 jaar):                           € 19,00 (+ eventuele wedstrijdlicentie: € 18,00) (jaarlijkse indexatie)

۰        Senior/Master (vanaf 16 jaar):                    € 21,50 (+ eventuele wedstrijdlicentie: € 24,50) (jaarlijkse indexatie)

 

 Combisporters (t/m 15 jaar)

Contributie THZ:

 ۰       Lopen en schaatsen                                      € 71,00 per jaar / € 6,00 per maand

 

Jaarlijkse incasso KNAU-lidmaatschap:

۰              Pupil/Junior (t/m 15 jaar):                           € 19,00 (+ eventueel wedstrijdlicentie: € 18,00) (jaarlijkse indexatie)

 

Combisporters (vanaf 16 jaar)

Contributie THZ:

   ۰         Fietser en schaatser:                                       € 112,50 per jaar  /  €   9,50 per maand

۰            Fietser en loper:                                                € 115,00 per jaar  / €   9,75 per maand

   ۰         Loper en schaatser                                          € 170,00 per jaar  /  € 14,25 per maand

   ۰         Loper, schaatser en fietser:                            € 170,00 per jaar  /  € 14,25 per maand 

 

Combisporters betalen, afhankelijk van de gekozen sporten, jaarlijkse ook  € 37,50 aan de NTFU  en/of € 21,50 aan

de KNAU (+ eventueel wedstrijdlicentie KNAU: € 24,50). Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd

 

Let op:

  • Het lidmaatschap van zowel de NTFU als de KNAU loopt van 01-01 t/m 31-12 en kan niet tussentijds beëindigd worden.
  • De NTFU berekent tot 01 september de volledige jaarcontributie. Word je op of na 01 september lid, dan ga je een XL-lidmaatschap aan dat geldt t/m december van het volgende jaar.
  • De KNAU berekent tot 01 oktober de volledige jaarcontributie. Word je op of na 01 oktober lid, dan wordt 25% van de basiscontributie en eventuele wedstrijdlicentie in rekening gebracht.
  • Uiterste opzegdatum is bij beiden 30-11. Wordt niet tijdig opgezegd dan is nog tot het einde van het volgende jaar de volledige NTFU- en/of KNAU-contributie verschuldigd.

 

Lidmaatschap IJsclub Het Zwartewater      

۰   8 jaar en ouder: € 7,50 per jaar

 ۰  Kinderen tot 18 jaar € 5,- per jaar

 ۰  Gezinslidmaatschap (ouders + kinderen tot 18 Jaar ): € 10,00

 (u kunt voor dit bedrag bij natuurijs schaatsen op de natuurijsbaan te Hasselt. De baan, het clubgebouw en de machines worden vanuit deze lidmaatschappen onderhouden)

 

 Let op:

 1)  de minimale periode voor alle lidmaatschappen is 12 maanden

 2)  naast de contributie moet voor schaatstraining op een gecontracteerde kunstijsbaan een baankaart worden aangeschaft

 3)  de minimale periode voor een lidmaatschap jeugdlopers is 6 maanden