VertrouwensContactPersoon (VCP)

 

Binnen onze vereniging zijn twee VCP’s (m/v) aangesteld.

 

Hiermee kun je altijd contact zoeken als daar redenen voor zijn of als je vragen hebt. Dit kan gaan om een incident, vervelend gedrag van anderen (o.a. pesten, agressie), lichamelijke benadering of sexuele intimidatie. Zo’n gesprek is altijd vertrouwelijk!

 

De VCP’s zijn er voor sporters, ouders van sporters, vrijwilligers, bestuur, toeschouwers, etc.

 

Rol van de VCP

De VCP geeft algemene informatie, vertelt welke stappen je kunt zetten, helpt met het zoeken naar oplossingen of verwijst je indien nodig door. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht, maar probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven.

De VCP gaat vertrouwelijk met je verhaal om. Het kan zijn dat andere personen betrokken moeten worden bij een vraag of probleem, maar dit gebeurt nooit zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent.

Bij sexueel grensoverschrijdend gedrag zal altijd geadvisserd worden aangifte te doen bij de politie.

 

Onze VCP’s zijn Tryntsje Wallinga en Wim Kanis. Zij stellen zich kort voor:

 

Tryntsje

In januari 1985 begon ik in een nieuwe woonplaats met mijn huisartsenpraktijk. Die winter was er een met eindeloos vorst, sneeuw, dooi en weer vorst en sneeuw. De ijsbaan werd mijn vaste, bekende plek; we hadden (marathon-)wedstrijden en de Elfstedentocht werd gereden. In dat voorjaar begon de SchaatsTrainingsGroep. Volgens een kennis van het ijs moest ik daar ook bij: Ik:  'Maar er zijn helemaal geen vrouwen....' Reactie: 'Wel één hoor!  (Wil van der Vegt)';  waarna ik er nooit meer mee ben gestopt, tot mijn vreugde! Zie hier mijn hart voor de club, zo ook t.a.v. fietsen en lopen.

Nu ik de praktijk heb overgedragen kan ik nog wat diverse andere werkzaamheden als huisarts verzorgen. Daarnaast vind ik het prettig ook beschikbaar te zijn voor wat anders. Het moge duidelijk zijn dat ik uitgebreide ervaring heb op het gebied van gespreksvoering en omgaan met problemen. Schroom niet je evt. moeilijke vragen te stellen; door ze te delen ben je er minder alleen mee.

 

Wim

Ik woon vanaf 1985 in Hasselt. Deze mooie Hanzestad was voor mij niet onbekend omdat mijn vrouw hier geboren en getogen is. Jaren heb ik samen met de fietsgroep genoten van de fietssport. Sinds 2 jaar ben ik met pensioen, heb dus meer vrije tijd en fiets daardoor vaker alleen.  

Ik vind het van belang dat iedereen zich overal veilig voelt. Mijn loopbaan stond in het teken van veiligheid. Meer dan 45 jaar heb ik me als leidinggevende bij de politie niet alleen ingezet voor de veiligheid op straat maar ook in de politieorganisatie. Daardoor ben ik vertrouwd geraakt met de rol van vertrouwenspersoon. Ik ben als vertrouwenspersoon niet alleen beschikbaar als er iets fout is gegaan. Je mag me ook benaderen als je met vragen zit op dit gebied.

 

Je kunt zowel Tryntsje als Wim benaderen via het e-mailadres VCP@trainingsgroephetzwartewater.nl

 

Wil je meer informatie over de rol van een VCP binnen een sportvereniging of sportbond? Dat is beschreven in het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend Gedrag opgesteld door NOC*NSF. 
Wil je het volledige protocol lezen? Klik dan hier.

 

Ook kun je informatie vinden op de website van het Centrum Veilige Sport en van de sportbonden waarbij wij als Trainingsgroep zijn aangesloten, te weten KNSB, Atletiekunie en NTFU.