Omgangsregels bestuursleden

 

De bestuurder

 

·     Zorgt voor plezier en ontspanning voor de sporters
·     Zorgt voor een veilige omgeving
·     Is dienstbaar
·     Is open
·     Is betrouwbaar
·     Is zorgvuldig
·     Gaat bewust om met sociale media
·     Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet

      wordt gebracht
·     Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels,

      waaronder het dopingsregelement en het reglement seksuele intimidatie
·     Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus
·     Spant zich in om te werken met integere leveranciers, sponsoren etc
·     Ziet toe op de naleving van regels en normen

 

Voor een toelichting op deze regels klik je hier